Pan Stanisław Michalkiewicz  w karykaturze                                                                                              Portret karykatura    Autor   Maciej Szproch  Tytuł „celność pióra”